Pakua App ya MitiBiashara kutoka Google play store na pia tutembelee kwenye Social media zetu

Tembelea na jiunge na mitandao ya kijamii ya MitiBiashara katika link hapa chini;

Pata chaguo kutoka mtandao uupendao na upate elimu ya MitiBiashara.

https://m.facebook.com/MitiBiasharaforum/?tn=C-R

https://www.youtube.com/channel/UCSTVepz6eL4hNIAUdPBlpAg/videos?disable_polymer=1&app=desktop

https://tz.linkedin.com/in/miti-biashara-forum-535714185